Porovnat
Všechny kategorie
Všechny kategorie

Coyote Konkor 101, 400 ml

Multifunkční mazací a konzervační olej.

Vaše cena109,- Kč
Vaše cena bez DPH90,08  Kč
Skladem
Jednotka:ks
Kód 1:934548

Popis

Multifunkční mazací a konzervační olej. 

  • Chrání železné kovy proti korozi.
  • Uvolňuje zaseklé a zrezivělé mechanismy.
  • Chrání elektrické kontakty.
  • Má vynikající dekarbonizační účinky (ideální k čištění zbraní).

 

UPOZORNĚNÍ: 
R 12 Extrémné hořlavý. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 23 Nevdechujte aerosoly. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty a elektrická zařízení pod napětím. Nebezpečí výbuchu par v malých nevětraných prostorech. Při zasažení očí nevypláchněte proudem vody. Potřísněnou pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem. Používejte jen k určenému účelu. Do sběru dejte jen prázdný obal.

  • Obsahuje: Butan [EC 203-448-7], Propan [EC 200-827-9]
  • VOC: 0,25 kg/kg, TOC: 0,21 kg/kg, hustota: 0,786 g/cm3

Hodnocení

Produkt jste již hodnotil

Coyote Konkor 101, 400 ml

Zobrazit porovnání

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později